Google Analytics Metrics: Time on Page & Session Duration

I forbindelse med datadrevet evaluering af brandingorienterede online kampagner indgår ofte et ønske om at vide, hvor mange minutter besøgende opholder sig på et website eller på bestemte sider. I Google Analytics findes to metrics der forsøger at måle lige netop det, Average Session Duration og Average Time on Page.

Helt bevidst skriver jeg forsøger at måle, idet Average Session Duration og Average Time on Page ikke er, hvad deres navne giver sig ud for at være. Google Analytics præsenterer en masse metrics, og mange har en tendens til at basere deres forståelse af begreberne ud fra metricsenes navne. Som du vil erfare ved at læse nærværende blogindlæg, kan dette dog være problematisk, eftersom der ikke altid er en klar relation mellem navn og mening i forhold til metrics i Google Analytics.

Tabt tid i Google Analytics

Google Analytics kan ikke måle, hvor længe en bruger opholder sig på den sidste side i deres besøg (exit page). Det skyldes, at Google Analytics bruger tidsstemplet på den næste side til at bestemme tidsforbruget på den nuværende side, men eftersom der ikke findes en næste side efter exit-siden, er Time on Page ukendt for Google Analytics. Det medfører, at Time on Page på exit-siden registreres som 0 sekunder, mens Session Duration afsluttes ved indlæsning af exit-siden.

Time on Page er beregnet ud fra tidsstemplet på næste side minus tidsstemplet på den nuværende side. Eksempelvis. Time on Page 1 = 11:04-11:00 = 4 minutter. Tme on Page 2 = 11:06-11:04 = 2 minutter. Time on Page 3 = ??-11:06 = 0 min. Eftersom det ikke er muligt at fastslå, hvornår brugeren forlader page 3, vælger Google Analytics at registrerer værdien 0. I dette eksempel vil Average Duration Session = 4 minutter + 2 minutter + 0 minutter = 6 minutter.

Det vil altså sige, at Time on Page på exit-sider altid registreres som 0 sekunder, også selvom brugeren i praksis har været på siden i 5 sekunder, 10 minutter eller 1 time. Det har naturligvis konsekvenser for opgørense af Average Time on Page og Average Session Duration. I denne sammenhæng er der tale om en teknisk begrænsning og ikke en bug i Google Analytics. Uanset analyseværktøj er det næsten umuligt at indfange tidsstemplet på, hvornår brugeren afslutter sit besøg på et website. I teorien kan det lade sig gøre ved at trigge funktioner som fx onunload og onbeforeunload, umiddelbart før brugeren forlader websitet, men idet alle browsere er forskellige, vil sådanne løsninger operere forskelligt afhængigt af browser.

Bouncere læser ikke i dit indhold, måske

I sessioner, hvor brugeren kun ser én side og ikke udløser andre interaktionshits (bounce), er både Time on Page og Session duration 0. Det skyldes ikke, at Google Analytics ved, at brugeren har forladt websitet efter 0 sekunder, men fordi Google Analytics ikke har den fjerneste idé om, hvornår brugeren forlader websitet. Derfor kan Time on Page ikke opgøres, og den manglende værdi anses for at være 0.

I praksis kan besøget have haft en længde på 5 sekunder, 10 minutter eller en 1 time, men Google Analytics ved det ikke, så derfor 0 sekunder. Som webanalytiker er det en utrolig vigtig detalje, eftersom det betyder, at du i din rapportering ikke kan antage, at bouncere forlader websitet uden at læse indholdet på siden, selvom Time on Page er registreret som 0 sekunder. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan du så opnår en pålidelig rapportering af tid på siden?

Average Time on Page

Grundlæggende er det således, at Time on Page er opgjort korrekt, hvis siden ikke er exit-siden. Problemet opstår således kun på exit-sider, hvor Time on Page altid er 0. Google Analytics tager dog højde for dette i beregningen af Average Time on Page, idet de fjerner indflydelsen af manglende data på exitsiden:

Avg Time on Page = Time on Page / ( Pageviews - Exits)

Hvis en side har en lav exit rate (% Exits), giver Average Time on Page et temmeligt retvisende billede af, hvor længe brugeren har opholdt sig på siden. På sider med høj exit rate kan du derimod kun forvente en mindre pålidelig opgørelse af Average Time on Page

Average Session Duration

Session Duration (sessionsvarighed) har ikke samme mullighed for at ignore effekten af exit-pages, som det er muligt i opgørelsen af Time on Page. Alle sessioner har en exit-page, hvilket kan have væsentlig betydning for opgørelsen af Average Session Duration, såfremt en session indeholder få sidevisninger. I tilfælde hvor der kun ses én side i besøget, tælles én session og Session Duration sættes til 0. Google Analytics beregner Average Session Duration på følgende måde:

Avg Session Duration = Session Duration / Sessions

Denne beregningsmodel er i høj grad influeret af manglende tidsstempel på exit-pages, særligt i sessioner med få sidevisninger. Derfor anbefales det ikke at anvende Average Session Duration som key performance indikator, idet sidevisninger pr. session, antal bounces og antal sessioner alle influerer på denne metric.

På websites med høj bouncerate falder Average Session Duration signifikat. Faktisk kan Average Session Duration være lavere end Average Time on Page, hvilket ofte giver anledning til forvirring. Årsagen til det forholder sig således er, at Average Time on Page fjerner effekten af bounce, mens beregningen af Average Session Duration inkluderer alle sessioner – også dem der indeholder bounces, hvilket er med til at reducere Average Session Duration.

Events og Session Duration

Tracker du events på dit website, påvirkes Google Analytics’ beregning af Session Duration, da afslutningen på sessionen skifter til last interaction hit. På mange websites trackes fx file downloads, kliks på knapper og links samt form submits. Hvis en besøgende downloader en fil på en exit-page, beregnes Session Duration frem til tidsstemplet for dette event, men eftersom ikke alle sessioner udløser et event på en exit-page, medfører det et unøjagtigt og ikke konsistent beregningsgrundlag for Session Duration.

Ovenstående er kun aktuelt på events markeret med non-interaction = false (som er standard), og ikke non-interaction = true.

Konklusion

Google Analytics’ beregning af Average Time on Page er en pålidelig indikation på, hvor længe brugerne ser en side på dit website, hvis siden har en lav exit-rate.

Lad være med at bruge Average Session Duration som en key performance indikator, da den i høj grad er påvirket af sider pr. session, bounce rate og antal sessioner.