Category Archives: Google Analytics

Track brugere med Adblock i Google Analytics og Tag Manager

En AdBlocker er et simpelt plugin til en browser, som kan forhindre annoncer og scripts i at blive vist og indlæst på et website. Eksempelvis kan AdBlockere sætte analyse- og trackingsystemmer såsom Google Analytics, Google Tag Manager (GTM), Adobe Analytics og Tealium ud af spil, hvilket kan reducere mængden af data indsamlet fra et website. Mange AdBlockere blokerer dog kun annoncer indlejret direkte på websitet og ikke nødvendigvis scripts fra Google Analytics og GTM. Det åbner muligheden for, at du ved hjælp af netop Google Analytics og GTM kan tracke, om brugerne på dit website anvender AdBlocker.

AdBlock Detector JavaScript

Nedenstående JavaScript kan opdage, om brugerne har en AdBlocker aktiveret, når de besøger dit website. Hvis koden returnerer “True”, har brugeren en AdBlocker aktiveret, mens “False” betyder, at brugeren ikke har en AdBlocker aktiveret.

function AdBlockEnabled() {
 var ad = document.createElement('ins');
 ad.className = 'AdSense';
 ad.style.display = 'block';
 ad.style.position = 'absolute';
 ad.style.top = '-1px';
 ad.style.height = '1px';
 document.body.appendChild(ad);
 var isAdBlockEnabled = !ad.clientHeight;
 document.body.removeChild(ad);
 return isAdBlockEnabled;
}

JavaScriptet skal implementeres som en Custom JavaScript variabel i GTM. Konfigurationen skal således ud:

Efter oprettelsen kan du i GTM Preview Mode se variablen “AdBlock”. Hvis du har en AdBlocker aktiveret, vil resultatet se således ud:

Afslutningsvis oprettes “AdBlock” som en Custom Dimension i Google Analytics, således du kan tilføje denne i dine rapporter og herigennem opnå databaseret indsigt på forekomsten af brugernes anvendelse af AdBlockers på dit website.

Google Analytics Metrics: Time on Page & Session Duration

I forbindelse med datadrevet evaluering af brandingorienterede online kampagner indgår ofte et ønske om at vide, hvor mange minutter besøgende opholder sig på et website eller på bestemte sider. I Google Analytics findes to metrics der forsøger at måle lige netop det, Average Session Duration og Average Time on Page.

Helt bevidst skriver jeg forsøger at måle, idet Average Session Duration og Average Time on Page ikke er, hvad deres navne giver sig ud for at være. Google Analytics præsenterer en masse metrics, og mange har en tendens til at basere deres forståelse af begreberne ud fra metricsenes navne. Som du vil erfare ved at læse nærværende blogindlæg, kan dette dog være problematisk, eftersom der ikke altid er en klar relation mellem navn og mening i forhold til metrics i Google Analytics.

Tabt tid i Google Analytics

Google Analytics kan ikke måle, hvor længe en bruger opholder sig på den sidste side i deres besøg (exit page). Det skyldes, at Google Analytics bruger tidsstemplet på den næste side til at bestemme tidsforbruget på den nuværende side, men eftersom der ikke findes en næste side efter exit-siden, er Time on Page ukendt for Google Analytics. Det medfører, at Time on Page på exit-siden registreres som 0 sekunder, mens Session Duration afsluttes ved indlæsning af exit-siden.

Time on Page er beregnet ud fra tidsstemplet på næste side minus tidsstemplet på den nuværende side. Illustrationen ovenfor viser Time on Page 1 = 11:04-11:00 = 4 minutter. Tme on Page 2 = 11:06-11:04 = 2 minutter. Time on Page 3 = ??-11:06 = 0 min. Eftersom det ikke er muligt at fastslå, hvornår brugeren forlader page 3, vælger Google Analytics at registrerer værdien 0. I dette eksempel vil Average Duration Session = 4 minutter + 2 minutter + 0 minutter = 6 minutter.

Det vil altså sige, at Time on Page på exit-sider altid registreres som 0 sekunder, også selvom brugeren i praksis har været på siden i 5 sekunder, 10 minutter eller 1 time. Det har naturligvis konsekvenser for opgørense af Average Time on Page og Average Session Duration. I denne sammenhæng er der tale om en teknisk begrænsning og ikke en bug i Google Analytics. Uanset analyseværktøj er det næsten umuligt at indfange tidsstemplet på, hvornår brugeren afslutter sit besøg på et website. I teorien kan det lade sig gøre ved at trigge funktioner som fx onunload og onbeforeunload, umiddelbart før brugeren forlader websitet, men idet alle browsere er forskellige, vil sådanne løsninger operere forskelligt afhængigt af browser.

Bouncere læser ikke i dit indhold, måske

I sessioner, hvor brugeren kun ser én side og ikke udløser andre interaktionshits (bounce), er både Time on Page og Session duration 0. Det skyldes ikke, at Google Analytics ved, at brugeren har forladt websitet efter 0 sekunder, men fordi Google Analytics ikke har den fjerneste idé om, hvornår brugeren forlader websitet. Derfor kan Time on Page ikke opgøres, og den manglende værdi anses for at være 0.

I praksis kan besøget have haft en længde på 5 sekunder, 10 minutter eller en 1 time, men Google Analytics ved det ikke, så derfor 0 sekunder. Som webanalytiker er det en utrolig vigtig detalje, eftersom det betyder, at du i din rapportering ikke kan antage, at bouncere forlader websitet uden at læse indholdet på siden, selvom Time on Page er registreret som 0 sekunder. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan du så opnår en pålidelig rapportering af tid på siden?

Average Time on Page

Grundlæggende er det således, at Time on Page er opgjort korrekt, hvis siden ikke er exit-siden. Problemet opstår således kun på exit-sider, hvor Time on Page altid er 0. Google Analytics tager dog højde for dette i beregningen af Average Time on Page, idet de fjerner indflydelsen af manglende data på exitsiden:

Avg Time on Page = Time on Page / ( Pageviews - Exits)

Hvis en side har en lav exit rate (% Exits), giver Average Time on Page et temmeligt retvisende billede af, hvor længe brugeren har opholdt sig på siden. På sider med høj exit rate kan du derimod kun forvente en mindre pålidelig opgørelse af Average Time on Page

Average Session Duration

Session Duration (sessionsvarighed) har ikke samme mullighed for at ignore effekten af exit-pages, som det er muligt i opgørelsen af Time on Page. Alle sessioner har en exit-page, hvilket kan have væsentlig betydning for opgørelsen af Average Session Duration, såfremt en session indeholder få sidevisninger. I tilfælde hvor der kun ses én side i besøget, tælles én session og Session Duration sættes til 0. Google Analytics beregner Average Session Duration på følgende måde:

Avg Session Duration = Session Duration / Sessions

Denne beregningsmodel er i høj grad influeret af manglende tidsstempel på exit-pages, særligt i sessioner med få sidevisninger. Derfor anbefales det ikke at anvende Average Session Duration som key performance indikator, idet sidevisninger pr. session, antal bounces og antal sessioner alle influerer på denne metric.

På websites med høj bouncerate falder Average Session Duration signifikat. Faktisk kan Average Session Duration være lavere end Average Time on Page, hvilket ofte giver anledning til forvirring. Årsagen til det forholder sig således er, at Average Time on Page fjerner effekten af bounce, mens beregningen af Average Session Duration inkluderer alle sessioner – også dem der indeholder bounces, hvilket er med til at reducere Average Session Duration.

Events og Session Duration

Tracker du events på dit website, påvirkes Google Analytics’ beregning af Session Duration, da afslutningen på sessionen skifter til last interaction hit. På mange websites trackes fx file downloads, kliks på knapper og links samt form submits. Hvis en besøgende downloader en fil på en exit-page, beregnes Session Duration frem til tidsstemplet for dette event, men eftersom ikke alle sessioner udløser et event på en exit-page, medfører det et unøjagtigt og ikke konsistent beregningsgrundlag for Session Duration.

Ovenstående er kun aktuelt på events markeret med non-interaction = false (som er standard), og ikke non-interaction = true.

Konklusion

Google Analytics’ beregning af Average Time on Page er en pålidelig indikation på, hvor længe brugerne ser en side på dit website, hvis siden har en lav exit-rate.

Lad være med at bruge Average Session Duration som en key performance indikator, da den i høj grad er påvirket af sider pr. session, bounce rate og antal sessioner.

Nyttige variabler til Google Tag Manager

Selvom Google Tag Manager er født med en række standard variabler, og der løbende kommer nye til, mangler der alligevel nogle variabler, som ofte har været nyttige for mig. Derfor vil jeg i denne guide give en indføring til de tilpassede variabler, som jeg hyppist anvender i Google Tag Manager.

En variabel er et symbol, der bruges til at repræsentere en værdi, som bliver ændret i både triggers og tags i Google Tag Manager.  I triggers benyttes de til at definere filtre, der styrer hvornår et bestemt tag aktiveres, mens variabler i tags bruges til at registrere dynamiske værdier.

1. Sidetitel

På lige fod med andre webanalytikere forstår jeg ikke, hvorfor der endnu ikke findes en standard variabel for sidetitel. Det er mærkværdigt, at Google ikke har indbygget denne variabel, eftersom Google Analytics tracker sidetitler som standard.

Heldigvis kan du nemt konfigurere denne variabel, så du kan hente sidetitlen. Det gør du ved at gå til variabler i Google Tag Manager. Herefter tilføjer du en JavaScript-variabel, indtaster document.title som navn på den globale variabel, og så er du færdig.

javascript sidetitel tag manager

2. Titel på downloadet element

Mange der tracker downloads af eksempelvis PDF’er, sender hele URL’en (fx: https://www.micklyngo.dk/denstorebog.pdf) til Google Analytics som Event Action eller Event Label. Selvom det virker fint, er det i praksis ikke hverken læse- eller analysevenligt. I stedet vil det være mere optimalt, hvis du udelukkende sender titlen på PDF’en (denstorebog.pdf) til Google Analytics.

Dette kan du opnå ved at oprette en ny Java Script-variabel med følgende kode:

function() {
var filepath = {{Click Element}}.pathname.split("/");
var filename = filepath.pop();
return filename.indexOf(".") > -1?filename:'n/a';
}

3. Lookup tabel til websites med flere domæner

Hvis du har identiske webshops på forskellige domæmner (fx. micklyngo.dk, micklyngo.co.uk og micklyngo.com), og du ønsker at skubbe deres data til separate ejendomme i Google Analytics, selvom alle domænerne anvender den samme Google Tag Manager-container, kan du gøre dette ved hjælp af en lookup tabel variabel.

En lookup tabel variabel er en variabel, der har værdien af en anden variabel som input. Det lyder mere indviklet, end det er i praksis. I Tag Manager skal du oprette en ny lookup tabel, og konfigurere den som vist nedenfor. Herefter kan den anvendes som Tracking ID i Google Analytics tagget.

I lookup tabellen er Page hostname valgt som inputvariabel og definerer følgende regler:

 1. Hvis Page Hostname er lig med micklyngo.dk, vis Google Analytics tracking ID UA-XXXXXX-01
 2. Hvis Page Hostname er lig med micklyngo.co.uk, vis Google Analytics tracking ID UA-XXXXXX-02
 3. Hvis Page Hostname er lig med micklyngo.com, vis Google Analytics tracking ID UA-XXXXXX-03

lookup-tag-manager

Bemærk, at alle input i en lookup tabel opererer som er lig med. Derfor skal du tilføje alle varianter af dit websites hostname til lookup tabellen, hvis det kan tilgås med og uden www.

4. UTM-parametre

Hvis du anvender UTM-parametre (det gør du med garanti, hvis du læser dette indlæg), kan du aktivere tags baseret på bestemte værdier i utm_campaign, utm_source, utm_medium osv.
Hvis du som mig ønsker at fastholde en struktur i dine variabler, tags og triggers, anbefaler jeg at oprette seperate variabler for hvert UTM-parameter, så de kan anvendes som betingelser i en trigger.

Du kan selvfølgelig også blot lave en betingelse i din trigger, hvor {{Page URL}} indeholder X eller Y. I denne konstruktion behøver du ikke oprette UTM-parametre som variabler, men sidstnævnte hjælper med at fastholde orden i din container i Tag Manager.

Nedenstående konfiguration viser, hvordan du operationaliserer UTM-parametre til variabler i Google Tag Manager:

Form tracking med Google Tag Manager

Har du formularer på dit website, er du formentlig interesseret i at følge med i, hvor mange der udfylder dem. Dette kan du tracke ved hjælp af Google Tag Manager og Google Analytics. Den store udfordring i forhold til tracking består i, at formularer på websites kan være udviklet på et utal måder. Der findes nemlig ikke en formel standard for, hvordan formularer udvikles. Eksempelvis refresher nogle forms efter et succesfuldt submit, andre gør ikke og igen findes der forms, som redirecter til en kvitteringsside. Disse forskelle har betydning for, hvordan trackingen konfigureres.

I denne guide vil jeg give eksempler på, hvordan du kan konfigurere tracking af formularer ved hjælp af Google Tag Manager og sende data til Google Analytics. På den måde kan du sende data fra dit website til Google Analytics, når en bruger udfylder en formular på dit website. Guiden forklarer også, hvorfor bestemte trackingkonfigurationer ikke fungerer, og hvad du i så fald så kan gøre. Vær opmærksom på, at nogle eksempler kræver hjælp at implementere fra udviklere.

Konfigurer tag i  Google Tag Manager

Alle interaktioner, du ønsker at tracke på dit website, skal have et tag og en trigger i Google Tag Manager. Det gælder også tracking af formularer. Inden du læser videre i denne guide, skal du derfor konfigurere et tag i Google Tag Manager. Tagget styrer, hvordan data sendes til Google Analytics og kan konfigureres som vist nedenfor.

 1. Gå til Tags
 2. Tryk på New
 3. Vælg Universal Analytics i Tag Configuration:
  1. Vælg event som Track Type
  2. Angiv Form submission som Event Catagory (du kan frit vælge en anden titel, men husk at titlen sendes til Google Analytics)
  3. Angiv Contact Form som Event Action (du kan frit vælge en anden titel, men husk at titlen sendes til Google Analytics)
  4. Angiv {{Page URL}} som Event Label (du kan frit vælge en anden titel, men husk at titlen sendes til Google Analytics)
 4. Gem tagget uden at tilføje en trigger lige nu

Nu er tagget oprettet, og dermed mangler du kun en trigger, før data kan sendes fra dit website til Google Analytics. Resten af dette blogindlæg forklarer, hvordan du ved hjælp af forskelige metoder konfigurerer disse triggere. Metodevalget afhænger af, hvordan formularerne på dit website er udviklet, herunder hvilken hændelse der forekommer på dit website, når en formular submittes.

Det er vigtigt, at guiden læses grundigt og instruktionerne overholdes, da det ellers kan give fejl i trackingen og medføre ugyldige eller forkerte data.

1. Google Tag Manager form listener

Første metode til tracking af formularer anvender Google Tag Managers indbyggede form listener. Åben først listen af variabler i din Google Tag Manager. Som standard er alle form variabler deaktiverede og skjulte. Gå derfor til built-in variables, klik Configure og sæt flueben i alle form variabler. Du skal ikke trykke gem, da alle ændringer automatisk gemmes.form trigger variables

Herefter opretter du en ny trigger ved at klikke på Triggers. Triggeren kan konfigureres således:

 • Titel – “UA Event – Form submission”
 • Trigger type – Form submission
 • Sæt ikke flueben i Wait for tags
 • Sæt flueben i Check validation. Denne funktion medfører, at Google Tag Manager ikke aktiverer triggeren, hvis formularens standardhændelse (submit eller redirect) er blokeret. Vælger du ikke at aktivere funktionen, sendes der muligvis data til Google Analytics, hver gang brugeren klikker på send-knappen, også selv om formularen ikke udfyldes korrekt, fx hvis brugeren mangler at udfylde obligatoriske felter
 • Fire on. Her kan du vælge, om triggeren skal aktiveres på alle eller bestemte sider på dit website

 

Test

Åben Preview and Debug Mode i Google Tag Manager ved at klikke på Preview, og test om triggeren registrerer, når en formular udfyldes. Du ser et orange banner, når Preview and Debug Mode er aktiveret. Herefter navigerer du til dit website og finder en formular. I debug consolen nederst i browseren kan du se detaljeret information omkring tags, hvordan de skyder og hvilke data der procederes. Consolen er kun synlig for dig og ikke andre besøgende på dit website.

For at teste trackingen skal du udfylde og submitte en formular på dit website. Hvis du ikke ser et gtm.formSubmit event i consolen, virker Google Tag Managers indbygggede form auto-event listener ikke på formularerne på dit website. Du kan derfor springe direkte videre til næste trackingmetode.

Hvis der er registreret et gtm.formSubmit, betyder det, at Google Tag Manager registrerer submits på formularer. I så fald bør du lave en sidste test, som består i at sende en formular med fejl. På den måde kan du verificere, at der ikke sendes et event, når en formular submittes med fejl. Du kan fremkalde en fejl ved at submitte formularen uden at udfylde alle obligatoriske felter.

 • Hvis gtm.formSubmit skyder, når du submitter formularen med fejl, er trackingen behæftet med fejl, fordi der ikke kun trackes succesfulde form submits, men alle kliks på submit-knappen. I så fald skal du finde en anden trackingmetode
 • Hvis gtm.formSubmit event ikke skyder, betyder det, at Google Tag Manager udelukkende tracker succesfulde form submits. Trackingen vil i så fald være konfigureret korrekt, og du skal blot knytte triggeren til det tag, som findes i indledningen af denne guide

2. Den skudsikre. Form tracking med data layer events

Hvis Google Tag Managers indbyggede form listener ikke virker, kan du implementere et tilpasset dataLayer.push() i den callback funktion der aktiveres, når en formular submittes. Jeg vil altid anbefale denne metode til tracking af formularer, fordi den er robust og kun svagt påvirkelig over for ændringer på websitet. Årsagen til metoden ikke nævnes først i denne guide er, at den kræver hjælp at implementere fra udviklere.

Anmod din udvikler om implementering af nedenstående kode på alle formularere på dit website.

window.dataLayer = window.dataLayer || []
window.dataLayer.push({
'event': 'formSubmission',
});

Send eventuelt denne guide til dataLayer.push til din udvikler, hvis vedkommende ikke er bekendt med dataLayer events eller Google Tag Manager.

Test

Efter dataLayer.push er implemeneteret på alle formularer, bør du teste, om formSubmission eventet registreres af Google Tag Manager.

  1. Åben Preview and Debug mode
  2. Gå til website og submit formularen:
   1.  Submit først formulareren med fejl. I dette tilfælde bør der ikke blive sendt et dataLayer event.
   2. Submit dernæst formularen korrekt ved at udfylde alle obligatoriske felter. Du bør nu se et event i Preview and debug mode.
  3. Når du har fået bekræftet, at eventet sendes korrekt, skal du konfigurere en trigger, der kan opsamle data fra eventet

Konfigurer trigger

Opsæt trigger med disse indstillinger, og knyt den herefter til tagget, som du tidligere har oprettet. Herefter er trackingen færdigkonfigureret.

Trigger Type: Custom event
Event name: formSubmission (event name blev defineret i koden. Vær sikker på, at du og udvikleren anvender det samme navn)
This trigger fires on: All custom events (det betyder, at alle formSubmissions trackes)

form trigger tag manager

Google Analytics kan nu sammenfatte data med automatiserede insights

I en ny opdatering har Google gjort det nemmere at finde vigtige trends i data fra Google Analytics. Dette gøres gennem automatiserede insights, som nu er tilgængelige under fanen Assistant i Google Analytics app’en til iOS og Android.

Hvis dit website eller app har haft en pludselig stigning af nye besøgende, vil Googles automatiserede insights sørge for at fortælle dig dette. De automatiserede insights vil også fremhæve kilderne, som de nye besøgende kommer fra. Arbejder du med e-commerce, kan de nye insights også oplyse dig, hvilke produkter der er solgt flest af på dit website.

Med automatiserede insights er der således tale om data, som Google tracker i forvejen, men som repræsenteres i et format, der er mere enkelt at analysere. Idéen med automatiserede insights er dels at gøre det nemmere for webanalytikeren at finde data på tværs af rapporter i Google Analytics, og dels at gøre den ikke-specialiserede webanalytiker mindre tilbøjelig til at overse vigtige ændringer i data.

Automatiserede insights kan hjælpe større virksomheder med at opskalere analysearbejdet. For mindre virksomheder, som ikke har ressourcer til at ansætte egne analytikere, kan automatiserede insights hjælpe med at fortolke ændringer i data, som ellers ville være blevet overset.

Automatiserede insights bygger ifølge Google på en vision om at indfange specialisternes kompetencer til at fortolke og reagere på data i et produkt, der lader sig forstå af ikke-specialister

google-analytics-automated-insights

More insights, less data

Automatiserede insights i Google Analytivs vil fremadrettet blive smartere og bedre tilpasset hver enkelt virksomheds behov. Google evaluerer systemet ved hjælp af bl.a. like- og dislike-knapper, som er indlejret i bunden af hvert insight. Her kan webanalytikeren angive, hvorvidt de præsenterede data er brugbare. For at bestemme hvilke insights der resonerer, ser Google også på, om webanalytikeren deler insights med andre medlemmer af Analytics-ejendommen.

Insigts er i øjeblikket kun tilgængelig via Google Analytics app’en, men Google er i gang med at udvikle funktionen til desktop webversionen af Google Analytics.

Tracking outbound links med Google Tag Manager

Denne guide viser, hvordan du opsætter Google Tag Manager til at tracke outbound links. Dette er meget nyttigt, fordi du herigennem får indblik i, hvor ofte brugerne klikker på links, der fører dem væk fra dit website. Guiden er udformet i henhold til Google Tag Manager Version 2 og består af fire trin. Først skal du aktivere en indbygget variabel, der henter URL’en, som knytter sig til de elementer, brugerne klikker på. Dernæst skal du oprette en trigger, der definerer hvad et outbound klik er. Til sidst skal du oprette et tag, der registrerer klik på outbound links som events i Google Analytics.

1. Aktiver variablen Click URL

I Google Tag Manager version 2 kan du aktivere og deaktivere forskellige prædefinerede variabler (tidligere kendt som makroer). Har du behov for at oprette egne variabler, kan du også det. Variabler i denne sammenhæng reducerer mængden af JavaScripts, hvilket bidrager til at optimere indlæsningstiden på dit website.

google tag manager variable

For at tracke outbound links skal du aktivere den indbyggede variabel ‘Click URL’. Variablen indfanger URL’en på de links, som brugerne klikker på. For at aktivere variablen, skal du afkrydse checkboxen ud for ‘Click URL’.

google tag manager active variable

2. Opret Outbound Links Trigger

Google Tag Manager Version 2 anvender triggers til at definere, hvornår et tag affyres. Eksempelvis, når en bestemt type klik registreres, en bestemt side indlæses eller en specifik formular udfyldes. For at opsætte en trigger for kliks på outbound links, skal du gøre følgende:

 1. Opret en ny trigger ved at klikke ‘New’ på siden, der administrerer triggers.
 2. Erstat ‘Untitled Trigger’ med et beskrivende navn, fx ‘Outbound Links’.
 3. Choose Event: Vælg ‘Klik’.
 4. Configure Trigger:
  1. Vælg Targets ‘Just Links’. Dette definerer, at klikket skal være på et link og ikke knapper eller andre elementer på websitet.
  2. Afkryds checkbox ‘Wait for Tags’ og indstil ‘Max wait time’ til 2000 millisekunder. Det tillader triggeren at vente i op til to sekunder på, at alle tags er klar, inden brugeren omdirigeres til linket.
  3. Afkryds checkbox ‘Check Validation’. Dette kontrollerer gyldigheden af linket, der omdirigerer brugeren til en anden side.
 5. Enable when:
  1. Her vælges ‘Page URL’ > ‘matches RegEx’ > ‘.*’. Dette aktiverer triggeren på alle websitets sider.
 6. Fire On:
  1. Her vælges ‘Click URL’ > ‘does not match RegEx’ > ‘.ditwebsite\.dk.+’. Dette sikrer, at du ikke tracker på interne sider.
 7. Save trigger.

google tag manager trigger

3. Opret Outbound Link Click Event Tag

Dette tag anvender variabelen, som du aktiverede i første trin, og triggeren oprettet i andet trin til at eksekvere trackingen af outbound link clicks. Tagget definerer, hvordan og hvornår en hændelse sendes til Google Analytics. Du oprettet tagget således:

 1. Opret nyt tag ved at klikke ‘New’ på Tag-siden.
 2. Erstat ‘Untitled Tag’ med et beskrivende navn, fx ‘Outbound Link Click Event’.
 3. Choose Product: Select ‘Google Analytics’.
 4. Choose a Tag Type: Vælg ‘Universal Analytics’ eller ‘Classic Google Analytics’ afhængigt af trackingen på dit website.
 5. Configure Tag:
  1. Tracking ID: Indtast Tracking ID på den Google Analytics ejendom, som er tilknyttet dit website.
  2. Track Type: Vælg ‘Event’.
  3. Category: Indtast ‘Outbound links’.
  4. Action: Indtast ‘Click’.
  5. Label: Indtast ‘{{Click URL}}’.
  6. Non-Interaction Hit: Vælg ‘True’. Det betyder, at eventet ikke vil ændre din bounce rate, fordi det ikke registreres som en interaktion på dit website. Dette er meningsfuldt for outbound links, men for andre events kan det være fordelagtigt at tælle eventet som en interaktion
 6. Fire On:
  1. Vælg ‘Click’.
  2. Fra menuen ‘Choose from existing CLick Triggers’ vælger du den ‘Outbound Links Trigger’, du oprettede i andet trin.
 7. Save tag.

google tag manager tag

4. Test og udgiv

Dine tags virker ikke før, at du udgiver dem. Inden du udgiver, bør du dog teste om alt fungerer. Dette er især vigtigt, hvis du har oprettet triggers, som venter på tags og check validation. Du kan teste dit setup ved at klikke ‘Publish > Preview and Debug function’.

Fungerer alt efter hensigten, skal du udgive dit setup, så dine tags begynder at fungere på dit website. Har du fulgt alle ovenstående trin, har du den nødvendige trigger og tag i din Google Tag Manager til at tracke outbound links.

I Google Analytics finder du oversigten med klikkede outbound links under ‘Adfærd’ -> ‘Hændelser’ -> Hændelsesetik’.