Tag Archives: Videnskabsteori

Litteraturliste til seneste projekt

Jeg har netop færdiggjort et eksplorativt projekt i samarbejde med en anden studerende. Projektet havde til hensigt at belyse forældres overvejelser i relation til valg af folkeskole såvel som at projektet stiller skarpt på, hvorvidt Facebook er et anvendeligt værktøj som led i en folkeskoles kommunikationsstrategi.

Projektet er ikke offentligt, men efter bedømmelse, vil en sammenfattet konklussion være tilgængelig her på siden. Projektet har gjort brug af følgende litteratur.

Birkler, Jacob (2005): ”Videnskabsteori”, Gyldendal Akademisk, 1. udgave

Boyd, Danah & Nicole B. Ellison (2007): ”Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”, School of Information, University of California-Berkely, Journal of Computer-Mediated Communication

Boyd, Danah (2008): ”Why Youth Love Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life”, Youth, Identity, and Digital Media, Cambridge

Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (2009): “Kvalitative metoder – en grundbog”, Hans Reitzels Forlag

Carey, James (1989): ”A Cultural Approach to Communication”, Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman

Collin, Finn & Simon Køppe (2007): ”Humanistisk Videnskabsteori”, DR Multimedie, 2. udgave, 4. oplag

Fuglsang, Lars & Poul Bitsch Olsen (2004): ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne”, 2. udgave, Roskilde Universitetsforlag

Gustafsson, Bengt-Åke (2011): “Branding public schools – on symbolic power”, Linneaus University

Hansen, Niels-Henrik, Bella Marckmann & Esther Nørregård-Nielsen (2012): ”Spørgeskemaer i virkeligheden”, 1. udgave, 3. oplag, Samfundslitteratur

Klausen, Søren Harnow (2013): ”Hvad er videnskabsteori”, 1. udgave, 7. oplag, Akademisk Forlag
Yin, Robert K. (2009): ”Case study research: Design and Methods”, 4.th Edition, Applied Social Research Series, Vol. 5, Sage Publications

/ Mick Lyngø