Tag Archives: It-medieret kommunikation

Artikel: “Unges liv er styret af Facebook”

Spændende artikel, der beskæftiger sig med Facebooks indvirkning på unge danskeres liv.

Frembringer et kritisk blik på den selviscenesættende adfærd, der hesker på Facebook.

Bragt i Politiken 20. april 2013.

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1950183/unges-liv-er-styret-af-facebook/”>Unges live er styret af Facebook