Modalitetsanalyse

One of my papers regarding analyses of  modality and visual semiotics. Current papercase “Mit TDC.dk”

Theoretical approach

Brügger, Niels – Website history and the website as an object of study, 2009, New Media Society, Sage

Engholm, Ida og Lisbeth Klastrup – Websites as Artefacts: A New Model for Website Analysis, 2010, Paper presented at 2nd International Conference on New Media and Interactivity (NMIC), Istanbul, Tyrkiet

Hayes, Deidre – HTML, 2007, 1. udgave, 1. oplag, Libris

Jewitt, Carey og Rumiko Oyama – Visual Meaning: a Social Semiotic Approach, 2001

Leeuwen & Carey Jewitt Handbook of Visual Analysis”, London Sage Publications

Kress, Gunther, Theo van Leeuwen – Reading Images – The Grammar of Visual Design, 2006, 2. edition, London & New York: Routledge

Leeuwen, Theo van – Introducing Social Semiotics, 2005, Taylor & Francis e-Library

Langkjær, Birger – Den lyttende tilskuer, 2000, Narayana Press

Langkjær, Birger – Mediernes lyd – En multimodal analysemetode, Mediekultur (Tilgængelig: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/440)

Musburger, Robert B. og Gorham Kindem – Introduction to Media Production, 2009, Focal Press

Rose, Gitte og H.C. Christiansen – Analyse af billedmedier – En introduktion, 2009, 2. udgave, Samfundslitteratur

Link

Analyse af indhold og budskaber i mediernes kommunikation